CHÍNH THỨC: Bộ Công an sẽ ҳử ƿнạт nếu không đổi CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chíp

Đây là nội dung có tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP đã bổ sung quy định về việc ҳᴜ̛̉ ƿнᴀ̣т liên quan đến cấp, đổi, cấp lại Căn cước công dân (CCCD).

Hiện nay, chưa có quy định ҳᴜ̛̉ ƿнᴀ̣т vi phạm hành chính đối với trường hợp công dân không thực hiện đổi CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chíp.

Tuy nhiên, tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP đã bổ sung quy định về việc ҳᴜ̛̉ ƿнᴀ̣т liên quan đến cấp, đổi, cấp lại CCCD như sau:

Điều 10. Vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

Trong khi đó, Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 quy định các trường hợp phải đổi, cấp lại CCCD bao gồm:

05 trường hợp cần đổi thẻ CCCD:

+Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi (lưu ý, trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo).

Ở đây, thời hạn sử dụng của thẻ CCCD được in trên mặt trước của thẻ theo nguyên tắc về tuổi đổi thẻ rồi, nên người dân không phải tự mình tính toán, cứ theo thời hạn trên thẻ, trước khi hết hạn thì đi làm thủ tục đổi thẻ.

+Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

+Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

+Xác định lại giới tính, quê quán;

+Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

02 trường hợp cấp lại thẻ CCCD bao gồm: Bị mất thẻ Căn cước công dân; được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, theo đề xuất tại Dự thảo Nghị định nêu trên, nếu công dân thuộc 05 trường hợp phải đổi từ CCCD mã vạch qua CCCD gắn chíp và 1 trường hợp phải đề nghị cấp lại mà không thực hiện sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng.

Ngoài ra, nội dung đề xuất trên cũng áp dụng đối với người đang sử dụng CCCD gắn chíp nhưng thuộc các trường hợp phải đổi, cấp lại nêu trên mà không thực hiện.

LƯƠNG HẠNH

Theo https://laodong.vn/ban-doc/de-xuat-xu-phat-neu-khong-doi-cccd-mau-cu-sang-cccd-gan-chip-919695.ldo

You may also like...

Loading...