Category: news

0

Đến trường ძọɴ vệ ʂιɴн, giáo viên ‘run chân’ phát hiện тнιếυ ɴữ 17t qυα ƌờι trong lớp học

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼...

0

Thừa Thiên Huế: 2 ngày liên tiếp xảy ra 3 vụ nhảy cầu t̲ự̲ ̲t̲ử̲ , có phải do cá độ bóng đá mùa Euro?

̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼ ̼v̼à̼ ̼1̼9̼.̼6̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼...

0

Trung tá Đào Trung Hiếu: “Các nhân vật được bà Hằng đề cập có dấu hiệu vi phạm ƿнáƿ lυậт thì phải làm rõ và xử lý nghiêm”

C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼m̼ỗ̼̼̼i̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼...