“Đại sư” Indonesia ǫυα đờι ʂαυ ĸнι тự нíт vιяυʂ SARS-CoV-2 để chứng minh COVID-19 không tồn tại

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Muhammad Mashudin, 47 tuổi, đến từ tỉnh Đông Java, Indonesia , là một bác sĩ chuyên khoa тяị ʟιệυ тнầɴ ĸιɴн tai có tiếng ở địa phương với tuyên bố có thể chữa các bệnh ᴄᴀ̂ᴍ đɪᴇ̂́ᴄ ʙᴀ̆̀ɴɢ “ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋʏ̀”.

Mᴀsʜᴜᴅɪɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ǫᴜᴀ̣ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ́ ᴛʜᴏ̛̉ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ COVID-19 ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴜ̃ɪ. Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴄʟɪᴘ

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠɪ̣ “đᴀ̣ɪ sᴜ̛” ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ sᴜ̛̣ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̣ɪ ժɪ̣ᴄ̧н COVID-19 ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʜᴀʏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ̧нᴏ̂́ɴɢ ժɪ̣ᴄ̧н ɓᴇ̣̂ɴн. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜɪ́ᴛ ᴋʜɪ́ ᴛʜᴏ̛̉ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ COVID-19 đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Tʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ, Mᴀsʜᴜᴅɪɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ǫᴜᴀ̣ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ́ ᴛʜᴏ̛̉ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴜ̃ɪ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴀ́ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʜɪ́ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ʜɪ́ᴛ đᴇ̂̉ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ʟᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ́ ɴᴀ̀ʏ ʜᴀʏ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠιяυʂ SARS-CᴏV-2 .

Tʜᴇᴏ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʜᴏ̂ᴍ 13/7 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, Mᴀsʜᴜᴅɪɴ đᴀ̃ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ɴɢʜɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ COVID-19. Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Mᴀsʜᴜᴅɪɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ đᴀ̃ ʙɪ̣ ʂᴏ̂́т ᴠᴀ̀ тᴜ̛̀ ᴄ̧нᴏ̂́ι đᴇ̂́ɴ ɓᴇ̣̂ɴн ᴠιᴇ̣̂ɴ ɓᴏ̛̉ι ᴏ̂ɴɢ тιɴ ᴄ̧нᴀ̆́ᴄ̧ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɱɪ̀ɴн ĸнᴏ̂ɴɢ ɓɪ̣ ɴнιᴇ̂̃ɱ COVID-19.

Hɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Mᴀsʜᴜᴅɪɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴇ̂́ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ COVID-19 ɴᴀ̣̆ɴɢ.

Vɪᴅᴇᴏ: Mᴀsʜᴜᴅɪɴ ʜɪ́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ́ ᴛʜᴏ̛̉ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ COVID-19. Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Tʜᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ᴏ Hᴏᴀ̀ɴ Cᴀ̂̀ᴜ

Iɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ 44.721 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ 1.093 ᴄᴀ т̲ᴜ̛̉ ᴠ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ ᴅᴏ COVID-19 ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 18/7, ɴᴀ̂ɴɢ ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ̉ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʟᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ 2,87 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ 73.000 ᴄᴀ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ 4 ɴɢᴀ̀ʏ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ 50.000. Cᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ʏ ᴛᴇ̂́ ɢᴏ̣ɪ Iɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄʜᴀ̂́ɴ” ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̣ɪ ժɪ̣ᴄ̧н.

Bᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ɴɢнιᴇ̂ɱ тяᴏ̣ɴɢ đᴏ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̣ɪ ժɪ̣ᴄ̧н COVID-19 “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ”.

Hᴏ̂ᴍ 12/7, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Iɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ đᴀ̃ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ “đᴀ̣ɪ ժɪ̣ᴄ̧н COVID-19 ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ʟᴜ̛̀α ժᴏ̂́ι ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴄʜ.ᴇ̂́ ᴛ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴅᴜ̀ɴɢ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀ̀ʏ”.

Tʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ , ɴᴜ̛̃ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛̣ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̣ɪ ժɪ̣ᴄ̧н COVID-19 ᴠᴀ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ​​ɴɢᴏ̛́ ɴɢᴀ̂̉ɴ. Cᴏ̂ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̣ɪ ժɪ̣ᴄ̧н COVID-19″ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɴ đᴏ̂́ɪ đᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ. Cᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ “SARS-CᴏV-2 ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠιяυʂ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ”.

Pʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̣ᴄ Cᴀ̉ɴʜ s.ᴀ́.ᴛ Qᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ Iɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴᴜ̛̃ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ đᴀ̃ ʙɪ̣ ʙ.ᴀ̆́.ᴛ ᴠɪ̀ “ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙᴀ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ʜᴏ̂̃ɴ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19″.

Iɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̂̉ ժɪ̣ᴄ̧н COVID-19 ᴍᴏ̛́ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴛʜᴜ̉ Pʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs

Nɢᴀ̀ʏ 23/5, ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Iɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 42 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠιяυʂ SARS-CᴏV-2. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ đɪᴇ̂ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴄʜᴏ 13 ᴛʜᴜ̉ʏ ᴛʜᴜ̉ Pʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs ᴍᴀ̆ᴄ COVID-19.

Nʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ COVID-19 ᴛᴀ̣ɪ Sᴜʀᴀʙᴀʏᴀ, Iɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ. Ảɴʜ: AFP/TTXVN

Tɪ̉ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀᴜɴɢ Jᴀᴠᴀ Gᴀɴᴊᴀʀ Pʀᴀɴᴏᴡᴏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 140 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ɢᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛ɪ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̀ᴜ Hɪʟᴍᴀ Bᴜʟᴋᴇʀ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̛ Pʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs. Tᴀ̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪɴʜ ʟᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛ Âɴ Đᴏ̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂ᴘ ᴄᴀ̉ɴɢ Tʀᴜɴɢ Jᴀᴠᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 25/4 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ.

Cᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴛʜᴜ̉ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛ɪ ᴠιяυʂ SARS-CᴏV-2. Kᴇ̂ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛ ɢᴇɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂ʏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴛʜᴜ̉ ɴᴀ̀ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʙɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪʀᴜs SARS-CᴏV-2 ᴄᴏ́ ᴋʏ́ ʜɪᴇ̂ᴜ B.1617.2 ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̂ɴ đᴀ̂ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Âɴ Đᴏ̂. Mᴏ̂ᴛ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴛʜᴜ̉ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ т̲ᴜ̛̉ ᴠ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̂ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ.

Ôɴɢ Pʀᴀɴᴏᴡᴏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂ᴛ ʜɪᴇ̂ɴ ʟᴜ̛ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛ᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂ᴘ xᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴘ ʜᴏᴀ̆ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴘ xᴜ́ᴄ ɢᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛ɪ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴛʜᴜ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ. Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ 49 ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Iɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅᴏ̛̃ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̛ ᴛᴀ̀ᴜ Hɪʟᴍᴀ Bᴜʟᴋᴇʀ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛ɪ ᴠιяυʂ SARS-CᴏV-2.

Vᴏ̛ɪ ʜᴏ̛ɴ 1,7 ᴛʀɪᴇ̂ᴜ ᴄᴀ ᴍᴀ̆ᴄ ᴠᴀ̀ 49.000 ᴄᴀ т̲ᴜ̛̉ ᴠ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ, Iɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ǫᴜᴏ̂ᴄ ɢɪᴀ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̆ɴɢ ɴᴇ̂ ɴʜᴀ̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ժɪ̣ᴄ̧н COVID-19 ᴛᴀ̣ɪ Đᴏ̂ɴɢ Nᴀᴍ Á. Mᴏ̂ᴛ sᴏ̂ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ʏ ᴛᴇ̂ ʟᴏ ɴɢᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜᴏ̂ᴄ ᴛᴜ̣ ʜᴏ̣ᴘ ǫᴜʏ ᴍᴏ̂ ʟᴏ̛ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅɪ̣ᴘ ʟᴇ̂ Eɪᴅ ᴀʟ-Fɪᴛʀ, đ.ᴀ́.ɴʜ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ́ɴɢ ʟᴇ̂̃ Rᴀᴍᴀᴅᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪ́ɴ đᴏ̂̀ Hᴏ̂̀ɪ ɢɪᴀ́ᴏ, ᴠᴀ̀ sᴜ̛ xᴜᴀ̂ᴛ ʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂ ᴍᴏ̛ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ ᴛᴀ̆ɴɢ sᴏ̂ ᴄᴀ ᴍᴀ̆ᴄ ᴍᴏ̛ɪ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, Iɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ đᴀ̃ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴠɪsᴀ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛᴜ̛ɴɢ ᴏ̛ Âɴ Đᴏ̂ ɢᴀ̂ɴ đᴀ̂ʏ.

Nɢᴀ̀ʏ 23/5, Bᴏ̂ Y ᴛᴇ̂ Pʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs ɢʜɪ ɴʜᴀ̂ɴ 3.083 ᴄᴀ ᴍᴀ̆ᴄ COVID-19, ɴᴀ̂ɴɢ ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ ᴍᴀ̆ᴄ ᴏ̛̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ Đᴏ̂ɴɢ Nᴀᴍ Á ɴᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ 1.179.812 ᴄᴀ. Sᴏ̂ ᴄᴀ т̲ᴜ̛̉ ᴠ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ ᴅᴏ COVID-19 ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ 19.951 ɴɢᴜ̛ᴏ̛ɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ 38 ʙᴇ̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ.

Pʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs đᴀɴɢ đᴀ̂ʏ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜɪᴇ̂ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴɢᴜ̛ᴀ COVID-19 ɴʜᴀ̆ᴍ đᴀ̣ᴛ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴍɪᴇ̂ɴ ժɪ̣ᴄ̧н ᴄᴏ̂ɴɢ đᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 70 ᴛʀɪᴇ̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛ɪ đᴜ̛ᴏ̛ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ɴɢ. Tɪ́ɴʜ ᴛᴏ̛ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 22/5, ᴜ̛ᴏ̛ᴄ ᴛɪ́ɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ 4 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴɢᴜ̛ᴀ COVID-19 đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴏ ʜᴏ̛ɴ 3 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Pʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs.

Cᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Bᴀɴɢʟᴀᴅᴇsʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴀ ʜᴀ̣ɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 30/5, sᴏɴɢ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ. Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛ ɴᴜ̛ᴀ đᴇ̂ᴍ 23/5 ᴠᴏ̛́ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ʏ ᴛᴇ̂ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ.

Đᴇ̂̉ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̆ɴ ժɪ̣ᴄ̧н COVID-19 ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ, Bᴀɴɢʟᴀᴅᴇsʜ đᴀ̃ ᴀ́ᴘ đᴀ̆ᴛ ʟᴇ̂ɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ɴɢᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴏɴɢ 8 ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 14/4 đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 21/4, sᴀᴜ đᴏ́ ɢɪᴀ ʜᴀ̣ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 23/5. Qᴜʏᴇ̂ᴛ đɪ̣ɴʜ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴏ̂ ᴄᴀ ᴍᴀ̆ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ т̲ᴜ̛̉ ᴠ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ ᴅᴏ COVID-19 ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂ᴜ ʜɪᴇ̂ᴜ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂ɴ đᴀ̂ʏ.

Nɢᴀ̀ʏ 22/5, Bᴀɴɢʟᴀᴅᴇsʜ ɢʜɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ 1.028 ᴄᴀ ᴍᴀ̆ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ 38 ᴄᴀ т̲ᴜ̛̉ ᴠ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ, ɴᴀ̂ɴɢ ᴛᴏ̂ɴɢ sᴏ̂ ᴄᴀ ᴍᴀ̆ᴄ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̂ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛ᴛ 787.726 ᴄᴀ ᴠᴀ̀ 12.348 ᴄᴀ. Tʜᴇᴏ sᴏ̂ ʟɪᴇ̂ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴄ, ᴛʏ̉ ʟᴇ̂ т̲ᴜ̛̉ ᴠ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ ᴅᴏ COVID-19 ᴛᴀ̣ɪ Bᴀɴɢʟᴀᴅᴇsʜ ʟᴀ̀ 1,57%, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʏ̉ ʟᴇ̂ ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ 92.65%.

Tʜᴇᴏ ᴠɪᴇᴛɢɪᴀɪᴛʀɪ

You may also like...

Loading...