Chưa ᵭónɠ ᵭủ 20 năm Ƅảо hiểм xã hội có ᵭược nɠhǐ hưu khônɠ?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến chế độ hưu trí khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Bạn đọc hỏi: Tôi là nữ, làm nghề bán xăng dầu, sinh ngày 1.3.1966, bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7.2005 (đủ 15 năm độc hại) nhưng chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội. Vậy tôi được hưởng chế độ hưu trí không, nếu có thì giải quyết thế nào?.

Ảnh minh họa

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo thông tin bạn nêu về lao động nữ sinh ngày 1.3.1966, đủ 15 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc nghề nặng nhọc độc hại, tính đến hết tháng 12.2020 người lao động đã trên 54 tuổi.

Đối chiếu quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì đến nay, lao động nữ này chưa đủ điều kiện để giải quyết hưởng lương hưu. Do đó, từ ngày 1.1.2021, lao động nữ này nên tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho đến khi có đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu, trong trường hợp này tháng đủ điều kiện để hưởng lương hưu là tháng liền kề với tháng người lao động đóng đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội.

Nếu từ ngày 1.1.2021 trở đi, người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì khi người lao động đủ tuổi đời theo quy định Khoản 1 Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019 và tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ thì người lao động đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội, khi đó tháng đủ điều kiện để hưởng lương hưu được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Nguồn: laodong

You may also like...

Loading...