Chủ Tịch Quốc Hội: ‘Nếu Không Giải Trình Thỏa Đáng, Tôi Không Ký Nghị Quyết Đâu’

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia rất chậm khi chỉ có 5 năm thực hiện nhưng hiện đã hết 1,5 năm vẫn loay hoay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ – Ảnh: DOÃN TẤN

Sáng 13-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ 100.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, ngành địa phương thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Cụ thể, chương trình pha’t triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 50.000 tỉ đồng; chương trình giảm nghèo bền vững 18.000 tỉ đồng; chương trình xây dựng nông thôn mới 27.000 tỉ đồng.

Trong đó, 50.000 tỉ đồng của chương trình pha’t triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chính phủ đề nghị phân bổ 2.942 tỉ cho các bộ, cơ quan trung ương thực hiện một số nhiệm vụ; 47.057 tỉ cho các địa phương thực hiện các tiểu dự án thành phần thuộc chương trình.

18.000 tỉ đồng cho chương trình giảm nghèo bền vững, Chính phủ đề nghị phân bổ 96 tỉ đồng cho Bộ LĐ-TB&XH thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động và đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin; 17.904 tỉ đồng cho các địa phương để thực hiện các nội dung của chương trình.

27.000 tỉ đồng của chương trình xây dựng nông thôn mới thì phân bổ hết cho các địa phương. Còn lại 5.000 tỉ đồng, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lại cho Chính phủ phân bổ chi tiết.

Trong năm 2022, Chính phủ đề xuất chỉ phân bổ 33.384 tỉ đồng kế hoạch vốn ngân sách trung ương, còn lại 665 tỉ đồng giao Chính phủ quyê’t định.

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết các nghị quyê’t của Quốc hội với 3 chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành cách đây 1,5 năm nhưng tới nay Chính phủ và các cơ quan, bộ ngành vẫn loay hoay chưa giải ngân được.

“Chính phủ cần có báo cáo k.i.n.h h.o.à.n.g giá giải trình nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan việc này. Chậm ở đâu, bộ ngành nào, phải có báo cáo Quốc hội. Bây giờ không nói chung mà phải có địa chỉ”, ông Mẫn nêu.

Ông Mẫn đề nghị việc phân bổ chi tiết cho các dự án thuộc chương trình phải trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải và đề nghị Chính phủ cần có kế hoạch phân công tổ chức triển khai thật rõ, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Cho ý kiến sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia rất chậm khi chỉ có 5 năm thực hiện nhưng hiện đã hết 1,5 năm vẫn loay hoay.

Theo ông Huệ, đây cũng là lý do mà tại kỳ họp thứ 3 sắp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội để xem xét chọn vấn đề thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để gia’m sa’t tối cao trong năm 2023.

Các đề xuất phân bổ vốn của Chính phủ, ông Huệ chỉ rõ hiện nay đã chậm phải làm nhanh hơn nhưng phải đúng mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn mà nghị quyê’t của Quốc hội đã đặt ra.

Với tinh thần đó, ông Huệ không đồng tình với đề nghị để lại 5.000 tỉ đồng để Chính phủ tự phân bổ. “Đề nghị Chính phủ trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyê’t định theo nghị quyê’t, không có phân cấp, ủy quyền”, ông Huệ nói.

Ông Huệ cũng không đồng tình việc phân bổ 2.942 tỉ cho các bộ, cơ quan trung ương thuộc chương trình pha’t triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vì nội hàm chưa rõ và chưa được giải thích đầy đủ.

Ông nêu rõ chương trình pha’t triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chủ yếu địa phương, còn các bộ, ngành thì chức năng quản lý nhà nước đã được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên, vốn đầu tư công cũng đã bố trí. Không thể lấy đầu tư công cho chương trình mục tiêu quốc gia làmđầu tư công cho các bộ, ngành, trừ trường hợp đặc biệt.

Việc phân bổ vốn chương trình giảm nghèo bền vững 18.000 tỉ đồng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ giải trình rõ vì sao việc phân bổ chỉ tập trung vào 2 dự án trong khi có đến 7 tiểu dự án.

“Nếu chưa rõ cũng đề nghị để lại. Ai ký thì ký chứ tôi không ký nghị quyê’t đâu. Không giải trình thỏa đáng, không phối hợp làm rõ thì đề nghị thường vụ chưa chấp nhận phân bổ lần này”, ông Huệ nêu rõ.

Đối với việc phân bổ số vốn 2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cái nào rõ chấp nhận, cái nào chưa rõ, chưa đúng tinh thần nghị quyê’t thì đề nghị Chính phủ rà soát lại và có thể xem xét sau.

You may also like...