100% đồng ý khai trừ Đảng với Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Tứ được x.á.c định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pha’p luật vào hoạt động đấu thầu khi còn giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa ra thông cáo báo chí kỳ họp thứ chín về xem xét, thi hành k.ỷ l.u.ậ.t đối với một số nguyên cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Bốn cán bộ bị xem xét, thi hành k.ỷ l.u.ậ.t là các ông/bà: Nguyễn Văn Tứ (Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Nguyễn Tiến Học (nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh số 1) và Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Đây là những cán bộ đã bị k.h.ở.i t.ố, t.ạ.m g.i.a.m vì có liên quan đến v.ụ a’n h.i`.n.h s.ư. vι ρнâ.м các quy định pha’p luật về đấu thầu trong quá trình thực hiện gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016, 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy 4 đảng viên nêu trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pha’p luật vào hoạt động đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thống nhất đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền thi hành k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức Khai trừ đối với ông Nguyễn Văn Tứ và Nguyễn Tiến Học. Ngày 14/4, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp biểu quyê’t thống nhất đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 người này.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyê’t định thi hành k.ỷ l.u.ậ.t Khai trừ đối với bà Phạm Thị Kim Tuyến và bà Phạm Thị Thu Hường, đồng thời, giao Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 7 thành viên Tổ chuyên gia xét thầu.

Tháng 12/2019, Cơ quan cảnh s.á.t điều tra Bộ Công an k.h.ở.i t.ố bị can, bă’t t.ạ.m g.i.a.m ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g.

Đây là diễn biến trong quá trình điều tra mở rộng v.ụ a’n Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, Rửa tiền và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và d.ị.ch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile), Sở KH&ĐT Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

You may also like...

Loading...